Thơ viết về Phá Tam Giang ở xứ Huế

XứHuế.NetThơ viết về Phá Tam Giang ở xứ Huế
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ viết về Phá Tam Giang ở xứ Huế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ viết về Phá Tam Giang ở xứ Huế. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Thơ xứ Huế: Bờ Phá Gọi Chiều..

Thơ viết về Phá Tam Giang
Đến Phá Tam Giang lá trở chiều
Ấm nồng gởi gấm nụ men yêu
Nổi trôi gót bước theo hơi gió
Nghe lạnh chiều hôm lượn thủy triều

Ở đấy vầng dương cứ thấp dần
Màu vàng tròn trĩnh khép văn lân
Hôn mây đổi sắc vàng cam đậm
Thời khắc biến chừng men ái ân

Nước gợn dòng triều trang chỉ tơ
Ngọc lam thẫm sắc giữa hai bờ
Dòng trôi tần tảo tồn sinh kế
Lãng đãng chân chiều lặp cổ sơ

Ở cuối chân trời nét kéo ngang
Nhìn về Huế thị cả cung đàng
Phấn hương nhụy vị bay mờ gió
Vào cõi tình thơ cuộc chứa chan

Gởi gấm vào trong cuối cuộc tình
Bên bờ Phá nắng gượng lung linh
Bức tranh thủy mặc đang thêu dệt
Làm đẹp hồn thơ của chúng mình.
Quỳnh Mai Nguyễn